Belastingschulden terugbetalen

Belastingschulden terugbetalen

Het bijzonder uitstel van betaling is sinds 1 april jl. geëindigd. U moet weer aan uw betalingsverplichtingen voldoen. Hebt u van het uitstel gebruikgemaakt, dan hebt u van de Belastingdienst inmiddels een eerste overzicht ontvangen van uw openstaande schulden per 31 januari 2022, inclusief de invorderingsrente. Daarin zijn helaas fouten geslopen. Zo is te veel invorderingsrente berekend bij aanslagen die deels al waren betaald en is bij code E een fout rekeningnummer vermeld. Het juiste nummer is: NL26INGB0000441290. De Belastingdienst stuurt u in juli 2022 een nieuw overzicht met de openstaande coronaschulden per 1 april 2022 met een correcte berekening van de invorderingsrente. Daarbij wordt tevens het maandbedrag vermeld dat u vanaf 1 oktober 2022 in vijf jaar zult moeten terugbetalen. Er is een kans dat de terugbetalingstermijn nog wordt verlengd. De Tweede Kamer heeft daar namelijk om verzocht. Staatssecretaris Van Rij heeft aangegeven geen voorstander te zijn van een generieke verlenging van de terugbetalingstermijn, maar laat het aan de Tweede Kamer om hierover te beslissen. Dat was op het moment van schrijven van deze bijdrage nog niet gebeurd.

Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any additional comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!