Deeltijdoplossing vanwege automatisering

Deeltijdoplossing voor gevolgen automatisering

//
Posted By
/
Categories

Allicht onderschrijft u de stelling dat automatisering leidt tot verlies van arbeidsplaatsen, maar het is niet altijd bekend op welke wijze dit arbeidsrechtelijk kan worden opgelost. Er zijn functies die in minder tijd kunnen worden uitgeoefend. Door met een werknemer in een vaststellingsovereenkomst overeen te komen dat hij voor een aantal uren wordt ontslagen, kan de werknemer zijn baan gedeeltelijk behouden. Indien aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan (regel dit goed in de overeenkomst!), kan voor het urenverlies een WW-aanvraag worden gedaan. Maar heeft de werknemer dan ook nog recht op een transitievergoeding?

Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any additional comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!