WOZ-beschikking

Eén WOZ-beschikking voor gezamenlijke erfgenamen volstaat.

//
Posted By
/
Categories

Een vrouw erft in 2012 samen met andere erfgenamen een onroerende zaak. In 2016 verzoekt zij de gemeente om hiervoor aan haar een op haar naam gestelde WOZ-beschikking af te geven. De gemeente weigert dit, omdat zij als mede-erfgenaam al een WOZ-beschikking heeft gehad. Er is namelijk al een op naam van de gezamenlijke erven gestelde WOZ-beschikking verzonden aan de executeur. De gemeente heeft het verzoek terecht afgewezen, oordeelt Rechtbank Limburg. Zij hoeft niet aan iedere erfgenaam afzonderlijk een WOZ-beschikking af te geven.

Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any additional comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!