Ken de sterren van de executeur

Ken de sterren van de executeur

//
Posted By
/
Categories,

Wie een testament maakt, zal zo goed als zeker ook een executeur aanwijzen. Dat kan een van de erfgenamen zijn, maar ook een professionele externe executeur. De executeur ‘regelt’ de nalatenschap. Maar wat mag een executeur nu wel of niet? Dat is afhankelijk van de bevoegdheden die hem of haar worden toegekend. Het huidige erfrecht kent drie soorten executeurs, met elk zijn eigen bevoegdheden: de eenster- ,de tweesterren- en de driesterrenexecuteur. De executeur kan met de verklaring van executele die de notaris afgeeft, laten zien welke bevoegdheden zijn toegekend. Een toelichting.

Begrafenisexecuteur
Deze executeur met één ster mag alleen de begrafenis of crematie regelen en wordt dan ook de begrafenisexecuteur genoemd. Vaak zijn dat de partner, de kinderen of andere familieleden.

Beheerexecuteur
Deze executeur met twee sterren heeft meer bevoegdheden. In de praktijk wordt dit de ‘gewone’ executeur of beheerexecuteur genoemd. De beheerexecuteur moet de schulden betalen, legaten afgeven en heeft het beheer van de nalatenschap. De erfgenamen kunnen niet zonder medewerking van de executeur beschikken over de goederen van de nalatenschap. De executeur mag alleen maar goederen te gelde maken als dat nodig is om de schulden te betalen. De executeur moet dan ook met de erfgenamen overleggen welke goederen dat zijn. In het testament kan worden bepaald dat de executeur zonder overleg met de erfgenamen zelf mag beslissen welke goederen hij te gelde maakt, maar let op: de eis blijft overeind dat tegeldemaking alleen maar mag als dat nodig is om de schulden te betalen.

Executeur/afwikkelingsbewindvoerder
Deze executeur met drie sterren heeft nog meer bevoegdheden en is ook afwikkelingsbewindvoerder. Hij mag de nalatenschap geheel afwikkelen en hem kan dus de bevoegdheid worden gegeven om de goederen van de nalatenschap te gelde te maken – ook al is dat niet nodig om de schulden te betalen. Hij kan ook de bevoegdheid krijgen om de nalatenschap te verdelen zonder medewerking van de erfgenamen. Wel is ook deze executeur verantwoording schuldig aan de erfgenamen. Hij is verplicht om hen te informeren over de stand van zaken, maar mag niet naar willekeur handelen.

Tip
Als de driesterrenexecuteur goederen van de nalatenschap te gelde wil maken, is het verstandig dat hij eerst bij de erfgenamen informeert of iemand van hen belangstelling heeft om dat goed te verkrijgen. Of als de executeur een idee heeft over de verdeling van de nalatenschap, is het raadzaam om eerst de erfgenamen te polsen of zij met zo’n verdeling akkoord kunnen gaan.

Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any additional comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!