Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 3

Steun blijft van belang om werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden en tegelijkertijd bedrijven de mogelijkheid te bieden om zich samen met werknemers voor te bereiden op de aanhoudende nieuwe economische situatie. De NOW zal worden verlengt en biedt daarmee duidelijkheid voor een langere periode. NOW3 loopt vanaf 1 oktober in 3 tijdvakken van 3 maanden tot 1 juli 2021.
Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any additional comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!