Ziekte en WW-uitkering

Ziekte mag geen gevolgen hebben voor de WW-uitkering

//
Posted By
/
Categories

Voor de hoogte van de WW-uitkering is het loon in het refertejaar bepalend. Indien werknemers in dat jaar ziek zijn geweest en daardoor van hun werkgever niet het volledige loon doorbetaald hebben gekregen, resulteert dat door een fout van de wetgever in een lagere WW-uitkering. De Centrale Raad van Beroep heeft op 19 juli 2017 bepaald dat dit niet mag. De WW-uitkeringen van die werknemers moeten worden berekend aan de hand van het loon dat werknemers zouden hebben ontvangen indien zij niet ziek waren geworden. Aan het UWV is opgedragen om het dagloon van de WW-uitkeringen van werknemers in die situatie opnieuw te berekenen.

Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any additional comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!