‘Koop breekt geen huur’ ook bij gedeeltelijke overdracht verhuurde zaak

Overdracht onderneming

//
Posted By
/
Categories

Een verhuurder draagt een gedeelte van een verhuurd pand over aan een koper. Daarmee eindigt niet de bestaande huurovereenkomst over het verkochte deel van het pand. De ‘koop breekt geen huur-regel’ geldt ook bij een gedeeltelijke overdracht van het verhuurde, oordeelt de Hoge Raad. Nergens blijkt dat de wetgever de huurbescherming in dat geval aan de huurder heeft willen onthouden. Dit kan leiden tot splitsing van de bestaande huurovereenkomst in twee aparte huurovereenkomsten. De verhuurders moeten in dat geval bij de huurder aangeven hoe de huurovereenkomst wordt gesplitst.

De Hoge Raad geeft voor de splitsing van de huurovereenkomst een aantal uitgangspunten mee:

Zolang de huurder niet in kennis is gesteld van de gedeeltelijke verkoop van het verhuurde, kan hij/zij de huur bevrijdend afdragen aan de oorspronkelijke verhuurder.
Als de huurder wel in kennis is gesteld van de gedeeltelijke verkoop, kan hij de huurbetaling opschorten totdat de verhuurders bij hem/haar hebben aangegeven of de huur wordt gesplitst. En zo ja, welk deel van de huur aan de oorspronkelijke verhuurder moet worden betaald en welk deel aan de nieuwe verhuurder. Wordt de huur niet gesplitst, dan moeten de verhuurders aangeven op welke rekening de huur moet worden betaald.
De huurder is niet verantwoordelijk voor het aanbrengen van de splitsing. Als de verhuurders hierover geen overeenstemming kunnen bereiken, kunnen zij de splitsing door de rechter laten vaststellen.

Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any additional comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!