Vraag btw terug op oninbare vorderingen van vóór 1 januari 2017

Vraag btw terug op oninbare vorderingen van vóór 1 januari 2017

//
Posted By
/
Categories

Heeft uw vorderingen die nog niet zijn betaald en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag? In dat geval worden deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze oninbare vorderingen kan uw terugvragen in de eerste btw-aangifte van 2018. Daartegenover moet de afnemer van u de afgetrokken – maar niet betaalde – btw uit eigen beweging in zijn of haar btw-aangifte na een jaar corrigeren. Let wel op… wanneer de debiteur de factuur later toch nog betaalt, moet u de btw alsnog aangeven en betalen bij de eerstvolgende btw-aangifte. Ook de afnemer van u kan dan alsnog de betaalde btw weer in aftrek brengen.