Deadline nadert voor btw-teruggaaf op oninbare vorderingen van vóór 1 januari 2017

Deadline nadert voor btw-teruggaaf op oninbare vorderingen van vóór 1 januari 2017

//
Posted By
/
Categories
Heeft uw vorderingen die nog niet zijn betaald en waarvan de uiterste betaaldatum al vóór 1 januari 2017 lag? In dat geval geldt er een overgangsregeling. Die houdt in dat deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar worden aangemerkt. De btw op deze oninbare vorderingen moet u terugvragen in de eerste btw-aangifte van 2018. Doet u maandaangifte, dan moet u de btw dus terugvragen in de btw-aangifte over januari 2018, die u uiterlijk 28 februari 2018 indient. Later terugvorderen is niet mogelijk, het teruggaafrecht is dan vervallen!
Let hierop en zorg ervoor dat u de afgedragen btw op deze vorderingen tijdig terugvraagt!

Doet u kwartaalaangifte? Dan moet u de btw terugvragen in de btw-aangifte over het eerste kwartaal van 2018, welke u dan uiterlijk 30 april 2018 moet indienen.