Deadline nadert voor btw-teruggaaf op oninbare vorderingen van vóór 1 januari 2017

Deadline nadert voor btw-teruggaaf op oninbare vorderingen van vóór 1 januari 2017

//
Posted By
/
Categories
Heeft uw vorderingen die nog niet zijn betaald en waarvan de uiterste betaaldatum al vóór 1 januari 2017 lag? In dat geval geldt er een overgangsregeling. Die houdt in dat deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar worden aangemerkt. De btw op deze oninbare vorderingen moet u terugvragen in de eerste btw-aangifte van 2018. Doet u maandaangifte, dan moet u de btw dus terugvragen in de btw-aangifte over januari 2018, die u uiterlijk 28 februari 2018 indient. Later terugvorderen is niet mogelijk, het teruggaafrecht is dan vervallen!
Let hierop en zorg ervoor dat u de afgedragen btw op deze vorderingen tijdig terugvraagt!

Doet u kwartaalaangifte? Dan moet u de btw terugvragen in de btw-aangifte over het eerste kwartaal van 2018, welke u dan uiterlijk 30 april 2018 moet indienen.

Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any additional comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!