Salaris: wat is het minimumloon in Nederland in 2018?

Salaris: wat is het minimumloon in Nederland in 2018?

Om werknemers te beschermen tegen onderbetaling hanteert de Nederlandse overheid een minimumloon. Hier hebben al je medewerkers van 22 jaar en ouder recht op. Dit geldt voor zowel je personeel in vaste dienst als voor je flexibele arbeidskrachten. Voor jongere medewerkers in de leeftijd van 15-22 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Bruto bedragen
Vanuit de overheid wordt altijd gesproken over bruto bedragen, die worden uitgedrukt per maand, week of werkdag. Deze bedragen worden twee keer per jaar herzien (1 juli en 1 januari). Hoe hoog de salarissen van je medewerkers zijn, hangt af van het aantal uren dat ze werken. Om een uurloon voor je personeel te bepalen is het van belang om te weten uit hoeveel uur een fulltime werkweek in jouw sector of branche bestaat (40/38/36 uur).

Minimum(jeugd)loon per maand fulltime in Nederland
(bruto bedragen per 1 juli 2017 en per 1 januari 2018)

Leeftijd                                             1 juli 2017                            1 jan 2018

Vanaf 22 jaar                                       € 1.565,40                            € 1.578,00
21 jaar (minimumjeugdloon)            € 1.330,60                            € 1.341,30
20 jaar (minimumjeugdloon)            € 1.095,80                            € 1.104,60
19 jaar (minimumjeugdloon)            € 860,95                               € 867,90
18 jaar (minimumjeugdloon)            € 743,55                               € 749,55
17 jaar (minimumjeugdloon)            € 618,35                               € 623,30
16 jaar (minimumjeugdloon)            € 540,05                               € 544,40
15 jaar (minimumjeugdloon)            € 469,60                               € 473,40

Op de site van de Rijksoverheid staat eventueel een rekentool waarmee je het minimumloon ook per week, dag kunt berekenen.

Vakantiegeld
Naast het recht op een minimumloon hebben werknemers ook recht op vakantiebijslag. Dit is acht procent van het bruto jaarloon.

Meerwerk
Ook extra gewerkte uren moeten worden uitbetaald en ook dan geldt dat het minimumloon gehanteerd moet worden. Extra uren kunnen alleen gecompenseerd worden met betaalde vrije tijd als dit in de cao staat en deze compensatie schriftelijk is afgesproken met de werknemer.

Tips minimumloon
*  De hoogte van het minimumjeugdloon is leeftijdsafhankelijk. Een jaartje ouder, betekent ook een aanpassing in de loonadministratie. Zodra een werknemer 22 jaar wordt, heeft hij of zij bovendien recht op het volwassen minimumloon.
*  Vergeet de halfjaarlijkse verhoging van het minimumloon niet door te voeren.
*  Maak altijd brutoloonafspraken met je personeel.
*  In een eventuele verplichte cao kan een minimumloon zijn voorgeschreven dat hoger ligt dan het wettelijk minimumloon.

Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any additional comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!