Single Blog Title

This is a single blog caption

Stagiairs? Vraag subsidie praktijkleren aan!

Werden er het afgelopen schooljaar stagiairs begeleid binnen uw onderneming?
U komt dan mogelijk in aanmerking voor een subsidie in het kader van de Subsidieregeling praktijkleren. Met deze regeling ontvangt u na de stageperiode maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleer- of werkleerplaats. De subsidie wordt uitbetaald in de verhouding van de periode waarin u daadwerkelijk de praktijkbegeleiding in uw bedrijf heeft verzorgd. Een leerling/student kan dus elk moment van het studiejaar bij u starten of stoppen. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden en u moet de aanvraag tijdig indienen.

Voorwaarden

Heeft u het afgelopen jaar een vmbo-leerling begeleid die een leer-werktraject volgt in de basisberoepsgerichte leerweg? Of een mbo-leerling die deelneemt aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl)? Dan komt u voor de subsidie in aanmerking als uw bedrijf een erkend leerbedrijf is. Een erkend leerbedrijf is een leerbedrijf dat is erkend door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De subsidie betreft dan een tegemoetkoming in de begeleidingskosten. Heeft u een hbo-leerling, promovendus of een technologisch ontwerper in opleiding (toio) begeleid? Dan kunt u de subsidie krijgen als de onderwijsinstelling van de stagiair uw onderneming aanmerkt als een onderneming/organisatie die een goede begeleiding geeft. U krijgt dan een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten. De praktijkleerstage moet berusten op een geldige overeenkomst tussen u, de onderwijsinstelling en uw stagiair. De beroepsopleiding moet een volledig onderwijsprogramma betreffen en diplomagericht zijn.

Deadline subsidieaanvraag

Het is van groot belang dat u de aanvraag tijdig indient. U kunt dit doen na afronding van de praktijkleerstage maar uiterlijk op 15 september 2017. De aanvraag dient u digitaal in via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any additional comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!