Geen wettelijke rente over contractuele rente

Geen wettelijke rente over contractuele rente

//
Posted By
/
Categories

Een man en een vrouw sluiten een overeenkomst. De man betaalt de afgesproken hoofdsom niet. Hierover wordt een contractuele samengestelde rente bedongen, die later bij overeenkomst wordt gewijzigd in een maandelijkse vergoeding. De man betaalt ook nu de hoofdsom en de rentevergoedingen niet. De vrouw stelt dat de maandelijkse vergoeding niet meer kwalificeert als contractuele rente, maar als loon. Omdat de man pas na veel juridisch getouwtrek de hoofdsom en rentevergoedingen betaalt, meent de vrouw dat hij bovenop de contractuele rente ook nog wettelijke rente moet betalen. Dat is onjuist, oordeelt Rechtbank Amsterdam.