Meer opdrachtnemers hebben straks recht op minimumloon

Meer opdrachtnemers hebben straks recht op minimumloon

Zo’n 60.000 extra werkenden krijgen vanaf 1 januari 2018 recht op ten minste het wettelijk minimumloon (wml). Naast werknemers en zelfstandig ondernemers is er nog een derde groep werkenden: opdrachtnemers (ca. 431.000). Zij hebben geen arbeidsovereenkomst, maar voldoen ook niet aan de voorwaarden van het zelfstandig ondernemerschap. Om uitbuiting te voorkomen, heeft deze groep ‒ die werkt op basis van een overeenkomst van opdracht (ovo) ‒ met ingang van 1 januari 2018 ten minste recht op het wml. Maar er zijn naast de ovo ook nog andere overeenkomsten.

Heeft uw cliënt, werkgever en eigenrisicodrager WGA, ook dergelijke ‘ziek uit dienst’-gevallen? Controleer in de verzekeringspolis op welk moment de verzekeraar van de werkgever (eigenrisicodrager WGA) in dat soort gevallen een ziekmelding verlangt. Dit kan veel financiële ellende achteraf voorkomen.

Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any additional comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!