Meer opdrachtnemers hebben straks recht op minimumloon

Meer opdrachtnemers hebben straks recht op minimumloon

Zo’n 60.000 extra werkenden krijgen vanaf 1 januari 2018 recht op ten minste het wettelijk minimumloon (wml). Naast werknemers en zelfstandig ondernemers is er nog een derde groep werkenden: opdrachtnemers (ca. 431.000). Zij hebben geen arbeidsovereenkomst, maar voldoen ook niet aan de voorwaarden van het zelfstandig ondernemerschap. Om uitbuiting te voorkomen, heeft deze groep ‒ die werkt op basis van een overeenkomst van opdracht (ovo) ‒ met ingang van 1 januari 2018 ten minste recht op het wml. Maar er zijn naast de ovo ook nog andere overeenkomsten.

Heeft uw cliënt, werkgever en eigenrisicodrager WGA, ook dergelijke ‘ziek uit dienst’-gevallen? Controleer in de verzekeringspolis op welk moment de verzekeraar van de werkgever (eigenrisicodrager WGA) in dat soort gevallen een ziekmelding verlangt. Dit kan veel financiële ellende achteraf voorkomen.