Nieuws

Blijf op de hoogte

Overdracht onderneming

Een verhuurder draagt een gedeelte van een verhuurd pand over aan een koper. Daarmee eindigt niet de bestaande huurovereenkomst over het verkochte deel van het pand. De ‘koop breekt geen huur-regel’ geldt ook bij een gedeeltelijke overdracht van het verhuurde,… Lees verder

Er is ook nog een digitale nalatenschap…

Bij het woord nalatenschap wordt in eerste instantie gedacht aan de bezittingen en schulden die iemand na overlijden achterlaat. Wat er met de nalatenschap moet gebeuren, ligt vast in een testament en bij het ontbreken van een testament bepaalt de… Lees verder

Exit voor EKA’s

Vanaf 1 januari 2018 krijgt u van de Belastingdienst geen Elektronische kopie-aanslagen (EKA’s) meer, maar alleen nog Serviceberichten Aanslagen (SBA’s). De Belastingdienst verstrekt tot 23 december 2017 alleen nog EKA’s voor voorlopige en definitieve IB-aanslagen over aangiftejaren tot en met… Lees verder

Ken de sterren van de executeur

Wie een testament maakt, zal zo goed als zeker ook een executeur aanwijzen. Dat kan een van de erfgenamen zijn, maar ook een professionele externe executeur. De executeur ‘regelt’ de nalatenschap. Maar wat mag een executeur nu wel of niet?… Lees verder

Geen wettelijke rente over contractuele rente

Een man en een vrouw sluiten een overeenkomst. De man betaalt de afgesproken hoofdsom niet. Hierover wordt een contractuele samengestelde rente bedongen, die later bij overeenkomst wordt gewijzigd in een maandelijkse vergoeding. De man betaalt ook nu de hoofdsom en… Lees verder